1 Nikozuru

Jari Hovinen Homework

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 1

1. Erillisyksiköt

1.1. Kajaanin kehittämiskeskus

03

Aldea-Partanen, Andra

Aldea-Partanen, Andra Local development networks in remote areas and knowledge management. Paper 22. - 3rd

Knowledge Management Summer School, 7-12 September 2003, San Sebastian, Spain. Knowledge Management in

Action. 2003. s. 1-5.

/download/2778/kmss03_22.pdf

Aldea-Partanen, Andra; Keränen, Heimo & Nevalainen, Susanna Aurora Borealis. Project cycle management in

regional development. Paper 547. - 43rd Congress of the European Regional Science Association. Peripheries,

Centres and Spatial Development in the Nwe Europe, 27-30 August 2003, Jyväskylä. CD-rom. 2003.

15

Keränen, Heikki Eemil

Keränen, Heikki Palvelujen saavutettavuus maaseudulla. - REDEC Kajaani, Working papers nro 44. Kajaani, Oulun

yliopisto 2003. 51 s.

Korhonen, Sirpa

Kylmälä, K.; Korhonen, Sirpa & Kolehmainen, Martti Maaseudun teollistaminen Kainuussa. - REDEC Kajaani,

Working papers nro 46. Kajaani, Oulun yliopisto 2003. 58 s.

19

Keränen, Heimo Kalle Antero

Keränen, Heimo Itsearviontityökirja toimintaryhmien käyttöön. - Maaseudun paikalliset toimintaryhmät nro 2.

Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö 2003. 37 s.

Korhonen, Sirpa

Korhonen, Sirpa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointi. Raportti eläkepoistumasta 2002-20. - Kainuun

liiton julkaisusarja D nro 15. Kajaani, 2003. 32 s.

Malinen, Pentti Juhani

Horelli, L.; Roininen, J.; Wallin, S.; Malinen, Pentti; Keränen, Heikki & Nousiainen, Sanna ESR-viitekehyksen

horisontaalisen tasa-arvoteeman arviointi. Suomen tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmista sekä Equal-yhteisöaloiteohjelmasta. -

ESR-arvioinnit nro 2. Helsinki, Työministeriö 2003. 124 s.

Ponnikas, Jouni

Ponnikas, Jouni & Keränen, Heimo Teknologiasta hyvinvointiin. Oulun kaupungin tavoite 2 -ohjelman väliarviointi.

Kajaani, Oulun yliopisto 2003. 58 s.

1.2. Kajaanin yliopistokeskus

02

Saarela, Juha

Saarela, Juha & Myllylä, Risto Changes in the time of flight of a laser pulse during paper compression. - Journal of

Pulp and Paper Science, 2003, vol. 29, nro 7, s. 224-227.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 2

Saarela, Juha; Törmänen, Matti & Myllylä, Risto Measuring pulp consistency and fines content with a streak

camera. - Measurement Science and Technology, 2003, vol. 14, nro 10, s. 1801-1806.

Soetedjo, Hariyadi

Soetedjo, Hariyadi & Räty, Jukka Reflectometric study of contaminant layer on a probe window. - Applied

Spectroscopy, 2003, vol. 57, nro 8, s. 915-919.

Ye, Chun

Ye, Chun Wavelength-tunable spectral filters based on the optical rotatory dispersion effect. - Applied Optics,

2003, vol. 42, nro 22, s. 4505-4513.

03

Keskitalo, Heikki

Keskitalo, Heikki; Mahosenaho, Mika; Laajala, Pasi & Alatossava, T. Two-dimensional gel electrophoresis and

fluorescent immunoblotting of the proteins extracted from Lactobaccillus delbrueckii cells. - Immunological and

biochemical tools for analysis of dairy starters, processes and products. Ed. T. Alatossava. Trivandrum, Research

Signpost 2002. s. 79-102.

Keskitalo, Heikki; Mahosenaho, Mika; Laajala, Pasi; Valkonen, Kaija & Alatossava, T. Electrophoretic methods for

analysis of bovine betalactoglobulin heat denaturation. - Immunological and biochemical tools for analysis of dairy

starters, processes and products. Ed. T. Alatossava. Trivandrum, Research Signpost 2002. s. 23-34.

Laajala, Pasi Matias

Laajala, Pasi; Mäentausta, O. & Alatossava, T. Immunochemical methods as valuable tools in dairy product quality

control. - Immunological and biochemical tools for analysis of dairy starters, processes and products. Ed. T.

Alatossava. Trivandrum, Research Signpost 2002. s. 111-123.

Mahosenaho, Mika

Mahosenaho, Mika; Keskitalo, Heikki & Alatossava, T. Two-dimensional gel electrophoresis and immunoblotting

of milk proteins. - Immunological and biochemical tools for analysis of dairy starters, processes and products. Ed. T.

Alatossava. Trivandrum, Research Signpost 2002. s. 65-78.

Mahosenaho, Mika; Laajala, Pasi; Mäentausta, O. & Alatossava, T. Purification of bovine kappa-casein

glycomacropeptide and production of GMP-specific monoclonal antibodies. - Immunological and biochemical tools

for analysis of dairy starters, processes and products. Ed. T. Alatossava. Trivandrum, Research Signpost 2003. s. 35-

49.

Saarela, Juha

Saarela, Juha & Myllylä, Risto Light scattering in paper measured with a time-of-flight lidar. - Advanced optical

devices, technologies, and medical applications, 19-22 August 2002, Riga, Latvia. Ed. by J. Spigulis et al. Proceedings

of SPIE vol. 5123, 2003. s. 42-48.

Saarela, Juha; Törmänen, Matti & Myllylä, Risto Light scattering in thermomechanical pulp (TMP) and talc

measured with a time-of-flight (TOF) lidar. - 12th International Workshop on Lidar Multiple Scattering Experiments,

10-12 September 2002, Oberpfaffenhofen, Bavaria, Germany. Ed. by C. Werner; U. G. Oppel & T. Rother. Proceedings

of SPIE vol. 5059, 2003. s. 58-65.

Valkonen, Kaija Hellevi

Mäentausta, O.; Viitanen, M.; Valkonen, Kaija & Alatossava, T. Immunochemical characterization and

measurements of bovine betalactoglobulin. - Immunological and biochemical tools for analysis of dairy starters,

processes and products. Ed. T. Alatossava. Trivandrum, Research Signpost 2002. s. 51-64.

Valkonen, Kaija; Rytkönen, Jani; Karttunen, Tuomo J.; Kokkonen, Jorma & Alatossava, T. Tools for analyzing

immunological responses to betalactoglobulin in animal models: Significance of heat denaturation. - Immunological

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 3

and biochimical tools for analysis of dairy starters, processes and products. Ed. T. Alatossava. Trivandrum,

Research Signpost 2003. s. 125-137.

11

Keskitalo, Heikki

Keskitalo, Heikki Genomi selvisi, nyt proteomi yhdistää tuhannet tutkijat. - Tiede, 2003, nro 4, s. 20-25.

12

Ye, Chun

Ye, Chun Construction of a tunable spectral filter using optical rotators. - ICO Topical Meeting on Polarization

Optics, June 30 - July 3, 2003, Polvijärvi, Finland. University of Joensuu, Department of Physics, Selected Papers nro

8. 2003. s. 206-207.

Ye, Chun Wavelength-tunable Lyot-structure filter using dispersive polarization rotators. - Fifth Finland-Japan Joint

Symposium on Optics in Engineering (OIE'03), Technical Digest, August 7-9, 2003, Saariselkä, Finland. Ed. by H.

Kopola & T. Yatagai. 2003. s. 1-2.

19

Ala-Hiiro, Jussi

Ala-Hiiro, Jussi Puun pinnankovuuden määrittävä konenäköjärjestelmä. Insinöörityö, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

2003. 74, 6 s.

Manninen, Katri

Manninen, Katri Lähiruokapörssi. - Ruoka-Suomi, 2003, nro 4, s. 12-13.

Manninen, Katri Strateginen kumppanuus - etsii kumppaneita. - Ruoka-Suomi, 2003, nro 4, s. 30.

Räisänen, Matti

Räisänen, Matti Kosteuden hallintaa puun kuivauksessa ja lämpökäsittelyssä. Insinöörityö, Kajaanin

ammattikorkeakoulu. 2003. 58, 7 s.

1.3. Kielikeskus

03

Anttila, Harry Matias

Anttila, Harry Paralleltexte als Hilfsmittel beim Übersetzen von Sachtexten. - Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-

symposiumi XXIII, Vaasa 8.-9.2.2003. Toim. M. Koskela & N. Pilke. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten

ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut nro 30. Vaasa. 2003. s. 69-81.

Sallinen, Riitta

Sallinen, Riitta Comparison of common law and international contract English. - Erikoiskielet ja käännösteoria.

VAKKI-symposiumi XXIII, Vaasa 8.-9.2.2003. Toim. M. Koskela & N. Pilke. Vaasan yliopiston käännösteorian,

ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut nro 30. Vaasa. 2003. s. 274-288.

1.4. Kirjasto

10

Pietikäinen, Virpi

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 4

Tuovinen, K. & Pietikäinen, Virpi Yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet ja toteutuminen tiedonhaun

verkkokurssilla. - Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot nro 34. Kuopio, 2003. 142 s.

19

Juutistenaho, Riitta

Ahtola, A. A. & Juutistenaho, Riitta Kokoelmien vahvuudet esiin. Evaluointimenetelmät vertailtavina Tampereen ja

Oulun yliopiston kirjastossa. - Signum, 2003, vol. 36, nro 3, s. 48-52.

Kytömäki, Päivi

Kytömäki, Päivi Yliopistokirjastojen kokemuksia konsortiopolitiikasta. - Kansalliskirjasto. Helsingin yliopiston

kirjaston tiedotuslehti, 2003, vol. 45, nro 6, s. 3-6.

Rasinkangas, Päivi

Rasinkangas, Päivi & Kytömäki, Päivi Palvelun laatu esille kansainvälisen vertailevan tutkimuksen avulla. - Signum,

2003, vol. 36, nro 6, s. 135-141.

21

Toivio, Raili

Toivio, Raili (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2002. - Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja

nro 55. Oulu, Oulun yliopisto 2003. 401 s.

http://herkules.oulu.fi/isbn9514271157/

Toropainen, Ritva

Toropainen, Ritva (toim.) Ikkunoita Bysanttiin. - Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja nro 54. Oulu, Oulun yliopisto

2003. 134 s.

http://herkules.oulu.fi/isbn9514270606/

1.5. Koe-eläinkeskus

12

Voipio, Hanna-Marja

Nevalainen, T. & Voipio, Hanna-Marja Eläinkokeen anestesian suunnittelu. - Eläinanestesiologia. Toim. M. Attila et

al. Eläinlääketieteellinen tiedekunta. Oppimateriaalia nro 4. Helsinki, Helsingin yliopisto 2003. s. 218-223.

Voipio, Hanna-Marja Koe-eläinten elinympäristö ja hyvinvointi. - Eläinkokeita ja vaihtoehtoja. Toim. H. Telkänranta.

Helsinki, Eläinsuojeluliitto Animalia 2003. s. 41-51.

19

Voipio, Hanna-Marja

Voipio, Hanna-Marja Eläinkokeet - todellisuus ja tulevaisuuden kuvia. - Tieteessä tapahtuu, 2003, nro 2, s. 15-18.

Voipio, Hanna-Marja Eläinsuojelua, terveystarkkailua, opastusta ja yhteistyötä. Koe-eläinlääkäreiden yhdistys

perustettu Suomeen. - Suomen Eläinlääkärilehti, 2003, vol. 109, nro 5, s. 292-294.

Voipio, Hanna-Marja Erikoisammattitutkinto - mahdollisuus koe-eläinhoitajalle. - Koekukko, 2003, vol. 23, nro 1, s. 36-

39.

Voipio, Hanna-Marja Kivunhoidon käytäntöjä Oulun yliopiston koe-eläinkeskuksessa. - Koekukko, 2003, vol. 23,

nro 1, s. 21-23.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 5

22

Seljänperä, Seija

Seljanperä, Seija Postoperatiivinen dokumentointi. - Mice and men for Science, 33rd Scand-LAS Annual Symposium

and Educational Days, Lahti, Finland, May 22-24, 2003. 2003. s. A84.

Voipio, Hanna-Marja

Voipio, Hanna-Marja Koe-eläinhoitajan uralla. - Mice and men for Science, 33rd Scand-LAS Annual Symposium and

Educational Days, Lahti, Finland, May 22-24, 2003. 2003. s. A80.

1.6. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

02

Kortesluoma, Riitta-Liisa

Kortesluoma, Riitta-Liisa; Hentinen, Maija & Nikkonen, Merja Conducting a qualitative child interview:

methodological considerations. - Journal of Advanced Nursing, 2003, vol. 42, nro 5, s. 434-441.

03

Hyry, Martti Matias

Hyry, Martti; Haapasalo, Harri & Donelly, T. Role of social networking in developing regional business: the case of

Oulu. - Reinventing regions in global economy, 12th-15th April 2003, Pisa, Italy. 2003. s. 1-13.

http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/pisa03/hyry.pdf

Niemi, Esa

Niemi, Esa & Karjalainen, R. Information and communication technology as an innovation in educational

institutions. - TELDA'03, Technology Enhanced Learning in a Digital Age, Proceedings of the International

Conference, 8-9 May 2003, Kaunas, Lithuania. 2003. s. 16-20.

12

Kontturi, Heikki

Kontturi, Heikki & Niemi, Esa Tieto- ja viestintätekniikka osaksi oppilaitosten arkipäivää. - Tieto- ja

viestintätekniikan opetuskäytön väyliä ja karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen

ammattikorkeakoulu 2003. s. 99-121.

Niemi, Esa

Niemi, Esa Epilogi: miksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä puhutaan. - Tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäytön väyliä ja karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 123-

125.

Peltonen, Antti

Peltonen, Antti Laadun määrittäminen verkko-opetuksessa. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väyliä ja

karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 87-98.

Soila, Satu

Soila, Satu Arviointi. Tekemisen kontrollista prosessin tukemiseen. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

väyliä ja karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 71-86.

Soila, Satu Keskustelua ja yhdessä oppimista verkossa. - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väyliä ja

karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 27-55.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 6

Tervola, Tarja Margit

Tervola, Tarja Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa. Osa-alueista kokonaisuuteen. - Tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäytön väyliä ja karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 11-

25.

Tervola, Tarja & Soila, Satu Oppimateriaali. Verkko-opettajan taakka vai tuki. - Tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäytön väyliä ja karikoita. Toim. S. Soila & T. Tervola. Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. s. 57-

69.

21

Soila, Satu

Soila, Satu & Tervola, Tarja (toim.) Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väyliä ja karikoita. Hämeenlinna,

Hämeen ammattikorkeakoulu 2003. 125 s.

1.7. Meri-Lappi Instituutti

02

Palmu, Leena

Härkönen, J.; Tuominen, E.; Tuovinen, E.; Lassila-Perini, K.; Nummela, S.; Nysten, J.; Heikkilä, P.; Ovchinnikov, V.;

Yli-Koski, M.; Palmu, Leena; Kallijärvi, Svetlana et al. Annealing study of oxygenated and non-oxygenated float

zone silicon irradiated with 15 MeV protons. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2003, vol.

512, s. 85-91.

Härkönen, J.; Tuominen, E.; Tuovinen, E.; Mehtälä, P.; Lassila-Perini, K.; Ovchinnikov, V.; Heikkilä, P.; Yli-Koski, M.;

Palmu, Leena; Kallijärvi, Svetlana; Nikkilä, Helvi et al. Processing of microstrip detectors on Czochralski grown high

resistivity silicon substrates. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2003, vol. 514, s. 173-179.

1.8. Sodankylän geofysiikan observatorio

02

Kangas, Jorma Iisakki

Yahnin, A. G.; Semenova, N. V.; Ostapenko, A. A.; Kangas, Jorma; Manninen, Jyrki & Turunen, Tauno

Morphology of the spectral resonance structure of the electromagnetic background noise in the range of 0,1-4 Hz at

L=5.2. - Annales Geophysicae, 2003, vol. 21, s. 779-786.

Yahnina, T. A.; Yahnin, A. G.; Kangas, Jorma; Manninen, Jyrki; Evans, D. S.; Demekhov, A. G.; Trakhtengerts, V.

Yu; Thomsen, M. F.; Reeves, G. D. & Gvozdevsky, B. B. Energetic particle counterparts for geomagnetic pulsations

of Pc1 and IPDP types. - Annales Geophysicae, 2003, vol. 21, s. 2281-2292.

Kozlovsky, Alexander

Kozlovsky, Alexander; Turunen, Tauno; Koustov, A. & Parks, G. IMF by effects in the magnetospheric convection

on closed magnetic field lines. - Geophysical Research Letters, 2003, vol. 30, nro 24, s. 2261-1 - 2261-4.

Safargaleev, V. V.; Kozlovsky, Alexander; Osipenko, S. V. & Tagirov, V. R. Azimuthal expansion of high-latitude

auroral arcs. - Annales Geophysicae, 2003, vol. 21, nro 8, s. 1793-1805.

Ulich, Thomas

Clilverd, M. A.; Clarke, E.; Rishbeth, H.; Clark, T. D. G. & Ulich, Thomas Solar activity levels in 2100. - Astronomy

and Geophysics, 2003, vol. 44, s. 5.20-5.22.

Clilverd, M. A.; Ulich, Thomas & Jarvis, M. J. Residual solar cycle influence on trends in ionospheric F2-layer peak

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 7

height. - Journal of Geophysical Research, 2003, vol. 108, nro A12, s. SIA 15 (1-8).

Ulich, Thomas; Clilverd, M. A. & Rishbeth, H. Determining long-term change in the ionosphere. - EOS

Transactions, 2003, vol. 84, nro 52, s. 581, 585.

Usoskin, Ilya

Starodubtsev, S. A. & Usoskin, Ilya Long-term modulation of the galactic cosmic-ray fluctuation spectrum. -

Astronomy Letters, 2003, vol. 29, nro 9, s. 594-598.

Usoskin, Ilya & Mursula, Kalevi Long-term solar cycle evolution: Review of recent developments. - Solar Physics,

2003, vol. 218, s. 319-343.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi & Kovaltsov, G. A. Lost sunspot cycle: Reanalysis of sunspot statistics. -

Astronomy & Astrophysics, 2003, vol. 403, s. 743-748.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi & Kovaltsov, G. A. Reconstruction of monthly and yearly group sunspot numbers

from sparse daily observations. - Solar Physics, 2003, vol. 218, s. 295-305.

Usoskin, Ilya; Solanki, S. K.; Schüssler, M.; Mursula, Kalevi & Alanko, Katja Millennium-scale sunspot number

reconstruction: Evidence for an unusually active Sun since the 1940s. - Physical Review Letters, 2003, vol. 91, nro 21,

s. 211101 (1-4).

Vallinkoski, Matti Kalervo

Timofeev, E. E.; Vallinkoski, Matti; Pollari, Päiviö; Kangas, Jorma; Virdi, T.; Williams, P. J. S. & Nielsen, E. Flow

angle dependence of 1-m ionospheric plasma wave turbulence for near-threshold radar echo electric fields. - Journal

of Geophysical Research, 2002, vol. 107, nro A10, s. SIA 6-1 to SIA 6-14.

Yliniemi, Jukka Antero

Alinaghi, A.; Bock, G.; Kind, R., Hanka, W.; Wylegalla, K.; TOR and SVEKALAPKO Working Groups & Yliniemi,

Jukka Receiver function analysis of the crust and upper mantle from the North German Basin to the Archaean Baltic

Shield. - Geophysical Journal International, 2003, vol. 155, s. 641-652.

Grad, M.; Jensen, S.; Keller, R.; Guterch, A.; Thybo, H.; Janik, T.; Tiira, T.; Yliniemi, Jukka; Luosto, U. et al.;

Komminaho, Kari Crustal structure of the Trans-European suture zone region along POLONAISE'97 seismic profile

P4. - Journal of Geophysical Research, 2003, vol. 108, nro B11, s. ESE 12 (1-24).

Sandoval, S.; Kissling, E.; Ansorge, J.; the SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group; Yliniemi, Jukka &

Raita, Tero High-resolution body wave tomography beneath the SVEKALAPKO array: I. A priori three-dimensional

crustal model and associated traveltime effects on teleseismic wave fronts. - Geophysical Journal International, 2003,

vol. 153, s. 75-87.

Thybo, H.; Janik, T.; Omelchenko, V. D.; Grad, M.; Garetsky, R. G.; Belinsky, A. A.; Karatayev, G. I.; Zlotski, G.;

Knudsen, M. E. et al.; Yliniemi, Jukka & Komminaho, Kari Upper lithospheric seismic velocity structure across the

Pripyat Trough and the Ukrainian Shield along the EUROBRIDGE'97 profile. - Tectonophysics, 2003, vol. 371, s. 41-

79.

/locate/tecto

Yegorova, T. P.; Starostenko, V. I.; Kozlenko, V. G. & Yliniemi, Jukka Gravity modelling of the Lithosphere of the

Ukrainian Schield and Pribyat trough in the area of EUROBRIDGE'97 profile. [In Russian]. - Geophysical Journal,

2003, vol. 25, nro 4, s. 26-58.

03

Usoskin, Ilya

Bobik, P.; Gervasi, M.; Grandi, D.; Rancoita, P. C. & Usoskin, Ilya 2D stochastic simulation model of cosmic ray

modulation: Comparison with experimental data. - Proceedings of ISCS Symposium 'Solar Variability as an Input to

the Earth's Environment', Tatranská Lomnica, Slovakia, 23-28 June 2003. Ed. by A. Wilson. ESA Publications nro SP-

535. 2003. s. 637-640.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 8

Kozlov, V.; Ksenofontov, L.; Kudela, K.; Staroddubtsev, S.; Turpanov, A.; Usoskin, Ilya & Yanke, V. REal-time

COsmic Ray Database (RECORD). - Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference, July 31-August 7,

2003, Tsukuba, Japan. Eds. T. Kajita et al. Frontiers Science Series vol. 6/7, nro 41. 2003. s. 3473-3476.

Kozlov, V.; Kudela, K.; Starodubtsev, S.; Turpanov, A.; Usoskin, Ilya & Yanke, V. Neutron monitor data base in real

time. - Proceedings of ISCS Symposium 'Solar Variability as an Input to the Earth's Environment', Tatranská Lomnica,

Slovakia, 23-28 June 2003. Ed. by A. Wilson. ESA Publications nro SP-535. 2003. s. 675-678.

Starodubtsev. S. & Usoskin, Ilya Galactic cosmic ray fluctuations: Long-term modulation of power spectrum. -

Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference, July 31-August 7, 2003, Tsukuba, Japan. Eds. T. Kajita

et al. Frontiers Science Series vol. 7/7, nro 41. 2003. s. 3905-3908.

Usoskin, Ilya & Mursula, Kalevi New standpoints in long-term solar cycle evolution: A review. - Proceedings of

ISCS Symposium 'Solar Variability as an Input to the Earth's Environment', Tatranská Lomnica, Slovakia, 23-28 June

2003. Ed. by A. Wilson. ESA Publications nro SP-535. 2003. s. 25-36.

Usoskin, Ilya; Kovaltsov, G. A.; Mursula, Kalevi & Alanko, Katja Long-term cosmic modulation by heliospheric

parameters: Non-linear relations. - Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference, July 31-August 7,

2003, Tsukuba, Japan. Eds. T. Kajita et al. Frontiers Science Series vol. 7/7, nro 41. 2003. s. 3803-3806.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi & Kovaltsov, G. A. Lost sunspot cycle: Reanalysis of sunspot statistics. -

Proceedings of ISCS Symposium 'Solar Variability as an Input to the Earth's Environment', Tatranská Lomnica,

Slovakia, 23-28 June 2003. Ed. by A. Wilson. ESA Publications nro SP-535. 2003. s. 161-164.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi & Kovaltsov, G. A. On the reliability of monthly/yearly means calculated from sparse

daily sunspot numbers. - Proceedings of ISCS Symposium 'Solar Variability as an Input to the Earth's Environment',

Tatranská Lomnica, Slovakia, 23-28 June 2003. Ed. by A. Wilson. ESA Publications nro SP-535. 2003. s. 165-168.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi; Solanki, S.; Schüssler, M. & Kovaltsov, G. A. Long-term cosmic ray intensities:

Physical reconstruction. - Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference, July 31-August 7, 2003,

Tsukuba, Japan. Eds. T. Kajita et al. Frontiers Science Series vol. 7/7, nro 41. 2003. s. 4041-4044.

09

Kangas, Jorma Iisakki

Lundin, R.; Kangas, Jorma; Guglielmi, A. & Potapov, A. Ponderomotive interplay between the ion cyclotron waves

and heavy ions in the equatorial zones of the planetary magnetospheres. - Abstracts of the Contribution of the EGS-

AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11 April 2003, CD-Rom. Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European

Geophysical Society 2003. s. 02534.

Yahnina, T. A.; Yahnin, A. G.; Demekhov, A. G.; Kangas, Jorma; Manninen, Jyrki & Kultima, Johannes

Interpretation of the Pc1 emission properties inferred from low-altitude observations of the energetic proton

precipitation. - Physics of Auroral Phenomena, 26th Annual Seminar, 25-28 February 2003. Abstracts. 2003. s. 36.

Kozlovsky, Alexander

Kozlovsky, Alexander; Safargaleev, V. & Jussila, Jouni Pre-noon high-latitude auroral arcs as a manifestation of the

interchange instability. - Abstracts of the Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11

April 2003, CD-Rom. Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European Geophysical Society 2003. s. 04189.

Lehtinen, Markku Sakari

Lehtinen, Markku; Markkanen, Markku; Väänänen, Antero; Nygrén, Tuomo & Ulich, Thomas New satellite

tomography chain in Scandinavia. - IUGG 2003, Sapporo, Japan, 30th June - 11th July 2003.. 2003.

Manninen, Jyrki Kalervo

Kleimenova, N. G.; Kozyreva, O. V.; Kornilov, O. I.; Kornilova, T. A.; Kornilov, I. A. & Manninen, Jyrki Case study

of the Pi3 geomagnetic pulsations associated with auroral break-ups. - Physics of Auroral Phenomena, 26th Annual

Seminar, 25-28 February 2003

Abstracs. 2003. s. 14.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 9

Raita, Tero

Plomerova, J,; Hyvönen, T.; Babushka, V.; Vecsey, L.; Raita, Tero; SSTWG; Hjelt, Sven-Erik; Komminaho, Kari;

Kozlovskaya, Elena, Yliniemi, Jukka &TORWG Seismic-wave anisotropy of the subcrustal lithosphere of

Fennoscandia based on body-wave data recorded during the international passive experiments. - EGS-AGU-EUG

Joint Assembly, 06-11 April 2003, Nice, France (CD-ROM). Geophysical Research Abstracts vol. 5, European

Geophysical Society 2003.

Ulich, Thomas

Clilverd, M. A.; Clarke, E.; Rishbeth, H. & Ulich, Thomas MLTI impacts of solar activity trends in the 20th and 21st

centuries. - IUGG 2003, Sapporo, Japan, 30th June - 11th July 2003. 2003.

Usoskin, Ilya

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi & Kovaltsov, G. A. Lost sunspot cycle: reanalyzing the sunspot statistics. -

Abstracts of the Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11 April 2003, CD-Rom.

Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European Geophysical Society 2003. s. 08819.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi; Alanko, Katja & Kovaltsov, G. A. Heliospheric modulation strength: Effective

neutron monitor energy. - Abstracts of the Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11

April 2003, CD-Rom. Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European Geophysical Society 2003. s. 08889.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi; Solanki, S. K. & Schüssler, M. Reconstruction of solar activity for the last

millennium using 10Be data. - Abstracts of the Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11

April 2003, CD-Rom. Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European Geophysical Society 2003. s. 08988.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi; Solanki, S. K. & Schüssler, M. Reconstruction of solar activity for the last

millennium using 10Be data. - Abstracts of the Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-11

April 2003, CD-Rom. Geophysical Research Abstracts. vol. 5, European Geophysical Society 2003. s. 11599.

Yliniemi, Jukka Antero

Behm, M.; Brueckl, E.; Chwatal, W.; Rumpfhuber, E-M.; CELEBRATION 2000 Working Group; ALP 2002 Working

Group & Yliniemi, Jukka 3-D seismic model of the Eastern Alps derived from CELEBRATION 2000 and ALP 2002

data. - AGU 2003 Fall Meeting, 8-12 December 2003, San Francisco, California. 2003.

Bielik, M.; Vozar, J.; Hegedus, E; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka 2D first break tomographic

processing of data measured for CELEBRATION profiles CEL01, CEL04, CEL05. - AGU-EUG Joint Assembly, Nice,

France, 06-11 April 2003. Geophysical Research Abstracts 2003.

Brueckl, E.; Gosar, A.; Hegedus, E.; Hrubcova, P.; Samanovac, F.; ALP 2002 Working Group; CELEBRATION 2000

Working Group & Yliniemi, Jukka ALP 2002 seismic experiment and first results. - EGS-AGU-EUG Joint Assembly,

Nice, France, 06-11 April 2003. Geophysical Research Abstracts 2003.

Hegedus, E.; Francsik, T.; Kovacs, A. C.; Bodoky, T.; Csabafi, R.; Posgay, K.; CELEBRATION Working Group &

Yliniemi, Jukka 3D crustal velocity structures of the Pannonian basin derived from CELEBRATION 2000 seismic

data. - EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 06-11 April 2003, Nice, France (CD-ROM). Geophysical Research Abstracts

2003.

Keller, G. R.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka Lithospheric structure along a CELEBRATION

2000 seismic experiment Trans-Carpathian profile extending from the East European craton to the Pannonian basin. -

AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06-11 April 2003. Geophysical Research Abstracts 2003.

Korja, A.; Lahtinen, R.; Heikkinen, P.; Kukkonen, I. T.; FIRE Working Group; Hjelt, Sven-Erik; Kozlovskaya, Elena;

Komminaho, Kari & Yliniemi, Jukka Tectonic model for paleoproterozoic crocodile structures at Karelian-

Svecofennian boundary - results from FIRE-1 and Babel 2 & 3. - EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06-11

April 2003 (CD-ROM). Geophysical Research Abstracts vol. 5, European Geophysical Union 2003.

Malinowsky, M.; CELEBRATION 2000 Working Group & Yliniemi, Jukka Terranes in the foreland of the East

European Craton imaged by the CELEBRATION 2000 experiment. - AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06-11

April 2003. Geophysical Research Abstracts 2003.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 10

Yliniemi, Jukka; Kozlovskaya, Elena; Hjelt, Sven-Erik; Komminaho, Kari & SSTWG Lithosphere structure beneath

southern and middle Finland derived by the SVEKALAPKO seismic array research using local events. - Abstract of

the Contributions of the 28th General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France, 6-11 April, 2003.

(CD-ROM). Geophysical Research Abstracts vol. 5, European Geophysical Society 2003.

10

Turunen, Esa Sakari

Rikkonen, M.; Turunen, Esa & Manninen, Jyrki Aurores boreales. Tammi 2003. 1-95 (78-95) s.

Rikkonen, M.; Turunen, Esa & Manninen, Jyrki La aurora boreal. Otava 2003. 1-95 (78-95) s.

12

Kangas, Jorma Iisakki

Kangas, Jorma; Kultima, Johannes; Lundin, R.; Guglielmi, A. & Potapov, A. ULF-aaltojen vaikutukset

avaruusplasmassa - INTAS-projekti 2001-0013. - XXI Geofysiikan päivät Oulussa 22.-23.5.2003. Toim. K. Kaila ja T.

Korja. Oulu. Geofysiikan Seura 2003. s. 45-47.

Kultima, Johannes

Nevanlinna, H.; Kultima, Johannes & Kajander, J. Anders Hellant (1717-1789) - tähtitieteen ja geofysiikan tutkija

Torniossa. - XXI Geofysiikan päivät Oulussa 22.-23.5.2003. Toim. K. Kaila & T. Korja. Oulu. Geofysiikan Seura 2003.

s. 121-126.

http://spaceweb.oulu.fi/geofys03/

Manninen, Jyrki Kalervo

Manninen, Jyrki Revontulet - taivaan valoilmiö. - Momentti 2. Insinöörifysiikka. Toim. P. Inkinen & R. Manninen &

J. Tuohi. Otava 2003. s. 159-161.

Turunen, Esa Sakari

Turunen, Esa Luonnontieteellinen perustutkimus matkailun palveluksessa - revontulimatkailun visioita. - Tietotyö ja

ammattitaito. Knowledge work and occupational competence. Toim./Ed. J. Kirjonen. Jyväskylä, 2003. s. 145-153.

Turunen, Esa Northern lights - aurora borealis - nature's most beautiful colour display. - Tietotyö ja ammattitaito.

Knowledge work and occupational competence. Toim./Ed. J. Kirjonen. Jyväskylä, 2003. s. 154-161.

Turunen, Tauno Ensio

Turunen, Tauno & Kultima, Johannes Kreivi Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Lapin tieteellisten mittausten

aloittaja. - Maan muoto. Toim. M. Poutanen. Ursan julkaisuja nro 86. 2003. s. 54-69.

15

Kultima, Johannes

Kultima, Johannes Magnetic results, Sodankylä 2002. - Sodankylä Geophysical Observatory Publications nro 94.

2003. 38 s.

20

Manninen, Jyrki Kalervo

Manninen, Jyrki Revontulet Sodankylän yllä (valokuva). 2003.

Manninen, Jyrki Revontulivyö iltataivaalla (valokuva). 2003.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 11

22

Kozlovsky, Alexander

Kozlovsky, Alexander Mechanisms for generation of the pre-noon high-latitude auroral arcs. - Proceedings of the

XXXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 20-22, 2003, Helsinki, Finland. Eds. T. Sundius, E.

Edelman and M. Hyvönen-Dabek. Report Series in Physics, University of Helsinki nro HU-P-265. 2003. s. 164.

Usoskin, Ilya

Usoskin, Ilya; Kovaltsov, G. A.; Mursula, Kalevi & Alanko, Katja Long-term relations between heliospheric

parameters and cosmic ray modulation. - Proceedings of the XXXVII Annual Conference of the Finnish Physical

Society, March 20-22, 2003, Helsinki, Finland. Eds. T. Sundius, E. Edelman and M. Hyvönen-Dabek. Report Series in

Physics, University of Helsinki nro HU-P-265. 2003. s. 145.

Usoskin, Ilya; Mursula, Kalevi; Solanki, S. K. & Schüssler, M. Long-term physical reconstruction of solar activity

using 10Be data. - Proceedings of the XXXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 20-22,

2003, Helsinki, Finland. Eds. T. Sundius, E. Edelman and M. Hyvönen-Dabek. Report Series in Physics, University of

Helsinki nro HU-P-265. 2003. s. 247.

Yliniemi, Jukka Antero

Heikkinen, P.; Kukkonen, I.; FIRE Working Group & Yliniemi, Jukka FIRE - aineiston saatavuus ja tilanne 12.2.2003. -

FIRE Workshop, GTK, Otaniemi, 12.2.2003. 2003.

Korja, A.; Lahtinen, R.; Heikkinen, P.; Kukkonen, I. T.; FIRE Working Group; Hjelt, Sven-Erik; Kozlovskaya, Elena;

Komminaho, Kari & Yliniemi, Jukka Tectonic model for paleoproterocoic crocodile structures at Karelian-

Svekofennian boundary- results from FIRE 1 and BABEL 2 & 3. - FIRE Workshop, GTK, Otaniemi, 12.2.2003. 2003.

Kukkonen, I.; Heikkinen, P.; FIRE Working Group & Yliniemi, Jukka Outokumpu-jaksolla mitattu korkean

resoluution heijastusluotaus. - FIRE Workshop, GTK, Otaniemi, 12.2.2003. 2003.

Yliniemi, Jukka FIRE 1: Reflektio- ja refraktioluotausten vertailua linjan alkupäässä. - FIRE Workshop, GTK,

Otaniemi, 12.2.2003. 2003.

Yliniemi, Jukka Tilannekatsaus seismisistä syväluotausprojekteista. - Geofysiikan XIV Neuvottelupäivät, Rovaniemi

4-5.11.2003. 2003.

1.9. Thule-instituutti

02

Hassi, Juhani

Hassi, Juhani; Raatikka, Veli-Pekka & Huurre, M. Health-check questionnaire for subjects exposed to cold. -

International Journal of Circumpolar Health, 2003, vol. 62, nro 4, s. 436-443.

Kotaniemi, J. T.; Latvala, J.; Lundbäck, B.; Sovijärvi, A.; Hassi, Juhani & Larsson, K. Does living in a cold climate or

recreational skiing increase the risk for obstructive respiratory diseases or symptoms. - International Journal of

Circumpolar Health, 2003, vol. 62, nro 2, s. 142-157.

Mäkinen, Tiina Maria

Risikko, T.; Mäkinen, Tiina M.; Påsche, A.; Hassi, Juhani & Toivonen, L. Model for managing cold-related health

and safety risks at workplaces. - International Journal of Circumpolar Health, 2003, vol. 62, s. 204-215.

Strand, Kari Olavi

Strand, Kari; Passhier, S. & Näsi, J. Implications of quartz grain microtextures for onset of Eocene/Oligocene

glaciation in Prydz Bay, ODP Site 1166, Antarctica. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2003, vol.

198, nro 1-2, s. 101-111.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 12

03

Mäenpää, Ilmo Juhani

Melanen, M.; Koskela, S.; Mäenpää, Ilmo; Mickwitz, P.; Seppälä, J.; Estlander, A.; Pasari, J.; Liljeqvist, L.; Hiltunen,

M-R.; Myllymaa, T.; Toikka, M.; Mänty, E.; Rosenström, U. & Tenhunen, J. Eco-efficiency of regions - Case

Kymenlaakso: Ecoreg Project 2002-2004. - Environment 2010, Situation and Perspectives for the European Union.

Proceedings of the International Symposium, Porto, Portugal, 6-10 May 2003. Ed. by M. Valente Neves & A. C.

Valente Neves. Unesco, European Comission Environment Project 2003. s. 1-6.

Strand, Kari Olavi

Strand, Kari; Segerståhl, B. & Taskinen, Pirjo-Sisko Circumpolar environmental concerns demand integrated

educational networks. - Supplementary Proceedings of the 8th Circumpolar Universities Cooperation Conference,

November 7-10, 2003, Whitehorse, Yokon. Whitehorse, Canada. Yokon College, Circumpolar University Association

2003. s. 15-17.

09

Hassi, Juhani

Hassi, Juhani Arctic medicine. - International Symposium "Living and working in the North", Kostomus, 28.-

30.10.2003. Abstractbook. Eds. N. Dorshakova; A. Meigal & L. Gerasimova. Petrozavodsk. 2003. s. 51-52.

Leppäluoto, J.; Sikkilä, K.; Meyer-Rochow, V. B. & Hassi, Juhani Melatonin secretion in circumpolar environments. -

ICCH22, Nuuk, Greenland, 10.-14.9.2003. Abstracts. 2003.

Palinkas, L. A.; Mäkinen, Tiina M.; Pääkkönen, T.; Rintamäki, H.; Leppäluoto, J. & Hassi, Juhani Seasonal effects of

cold adaptation on mood and cognitive performance. - ICCH22, Nuuk, Greenland, 10.-14.9.2003. Abstracts. 2003.

Mäenpää, Ilmo Juhani

Mäenpää, Ilmo & Muukkonen, J. Origin and destination of waste: accounting and analysis of waste flows by means

of Phpsical input-output tables. - Industrial Ecology for a Sustainable future, abstracts from the second ISIE

conference. Michican. International Society for Industrial Ecology 2003. s. 38.

Mäkinen, Tiina Maria

Mäkinen, Tiina M.; Pääkkönen, T.; Palinkas, L. A.; Hassi, Juhani; Leppäluoto, J. & Rintamäki, H. Skin temperatures,

thermal sensitivity and thermal sensations of young urban circumpolar residents in summer and winter. - ICCH22,

Nuuk, Greenland, 10.-14.9.2003. Abstracts. 2003.

Strand, Kari Olavi

Junttila, J.; Ruikka, M. & Strand, Kari Clay mineral assemblages in high-resolution plio-pleistocene interval (0-50

mbsf) at ODP site 188-1165, Prydz Bay, Antarctica. - Geophysical Research. Abstracts. Volume 5. European

Geophysical Society 2003. s. 10216.

Strand, Kari; Segerståhl, B. & Taskinen, Pirjo-Sisko Circumpolar environmental concerns demand integrated

educational networks. - 8th Circumpolar Universities Cooperation Conference, November 7-10, 2003, Whitehorse,

Yukon, Cananda. Abstracts. Whitehorse, Canada. Yukon College, Circumpolar University Association 2003. s. 24-25.

11

Hassi, Juhani

Juopperi, K.; Ervasti, O.; Remes, J.; Rintamäki, H.; Latvala, J.; Pihlajaniemi, R.; Linna, T. & Hassi, Juhani

Geographical region and daily cold exposure as risk factors of frostbite-induced tissue damage among Finnish

conscripts. - Annales Medicinae Militaris Fenniae, 2003, vol. 78, nro 2, s. 83-90.

Juopperi, K.; Hassi, Juhani; Risikko, T.; Hussi, T. & Ahonen, G. Kylmän työympäristön aiheuttamat

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 13

henkilöstökustannukset rakennustyömaalla. - Työ ja ihminen, 2003, vol. 17, nro 1, s. 61-71.

Juopperi, K.; Remes, J. & Hassi, Juhani Paleltumavammojen esiintyvyys ja niiden syntyyn vaikuttavat riskitekijät

nuorilla. - Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2003, vol. 40, nro 3, s. 174-180.

12

Kiukaanniemi, Eino Mikael

Kiukaanniemi, Eino; Jylhä, A-P. & Wasberg, J. Energy development in the Bothnia Arc area: Existing infrastructure,

renewable energy potential, conditions and thresholds for increased use of renewable fuels. - Meri-Lappi Instituutti.

Tiedotteita nro 10. Kemi, 2003. 12 s.

22

Mäenpää, Ilmo Juhani

Melanen Matti, Seppälä Jyrki, Mäenpää Ilmo, Koskela Sirkka & Mickwitz Per Hoe to measure regional eco-

efficiency. - Methodological Approaches in Environmental, Nature Conservation and Social Studies, 2nd SYKE

Research Sympositum, November 20-21, 2003 Lammi Biological Station.. Helsinki. Syke 2003.

1.10. Ympäristöala

02

Alasaarela, Erkki Johannes

Kämäri, J.; Alasaarela, Erkki; Inkeröinen, Jouko; Karjalainen, S-M. & Heikkinen, K. Management of northern river

basins: scope, objectives and outcome of the conference. - Archiv für Hydrobiologie. Supplement volume: Large

rivers, 2002, vol. 141, nro 3-4, s. 189-194.

03

Kamula, Riitta-Liisa

Kamula, Riitta & Sallanko, Jarmo Educating multidisciplinary environmental experts. - XXX IHAR Congress, Water

Engineering and Research in a Learning Society, Thessaloniki, Greece, 24-29 August 2003. Theme E: Linkage

between education research and professional development in water engineering. Ed. by J. Ganoulis et al. 2003. s. 47-

50.

12

Alasaarela, Erkki Johannes

Alasaarela, Erkki & Inkeröinen, Jouko Great potential of the environmental sector. - Envirotec. The Finnish

environmental technology business guide 2003. Helsinki, PublicCo 2003. s. 6-7.

19

Alasaarela, Erkki Johannes

Honkasalo, A. & Alasaarela, Erkki On the cluster approach to environmental research and development. - The

Finnish Environment, Environmental policy nro 653. Helsinki, Ministry of the Environment 2003. 32 s.

2. Hallintopalvelut

2.1. Atk-keskus

19

Heikka, Jorma

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 14

Heikka, Jorma & Ikonen, Heli PINE- sähköpostiohjelman perusteet. Oulu, Oulun yliopisto. ATK-keskus 2003. 56 s.

Ikonen, Heli

Ikonen, Heli & Tätilä, Ulla Jokohan minun tunnus on tullu. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 15-17.

Keskitalo, Janne

Keskitalo, Janne Examreg - tenttirekisteri. - Sessio, 2003, nro 4, s. 9-12.

Korhonen, Pentti

Korhonen, Pentti Strategiat toimeksi. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 3-4.

Korhonen, Pentti Strategiatyö - pitkä ja vaikea prosessi. - IT-universitas, 2003, nro 3.

http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/kevat03/korhonen.html

Kuusela, Harri

Kuusela, Harri Verkko-oppimisympäristöt Oulun yliopistossa. - Sessio, 2003, nro 1, s. 4-10.

Kuusela, Harri Visio 2002 Pro -kokeilutarjous. - Sessio, 2003, nro 1, s. 25-26.

Leinonen, Risto

Leinonen, Risto Uusi SPSS - versio 11.5. vuodelle 2003. - Sessio, 2003, nro 1, s. 30-32.

Lepola, Esa

Lepola, Esa SAS-ohjelmiston jakeluhinta romahti. - Sessio, 2003, nro 1, s. 27-29.

Lepola, Esa SPSS Data Entry Enterprise Server. - Sessio, 2003, nro 1, s. 33.

Lepola, Esa; Muhli, Arto & Kanniainen, A. SPSS 11.5 for Windows. Perusteet. Oulu, Oulun yliopisto. ATK-keskus

2003. 107 s.

Leppikangas, Tomi

Leppikangas, Tomi Suurten tiedostojen lähettäminen. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 42-44.

Leppikangas, Tomi Sähköposti- ja www-palveluiden käyttö. Tietoliikennepalveluista vuonna 2002. - Sessio, 2003,

nro 1, s. 39-41.

Leppikangas, Tomi Verkkoon liitetyt laitteet. Tietoliikennepalveluista vuonna 2002. - Sessio, 2003, nro 1, s. 38.

Leppikangas, Tomi & Lukkari, Jyrki Keskitetyt tietokonepalvelut 2002. - Sessio, 2003, nro 1, s. 35.

Moilanen, Paavo

Moilanen, Paavo Tietohallintostrategiaa odotellessa. Johtajan palsta. - Sessio, 2003, nro 1, s. 1-2.

Pollari, Päiviö

Pollari, Päiviö Kuvia TeX-dokumenttiin. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 40-41.

Pollari, Päiviö Saarni päivitetty. - Sessio, 2003, nro 1, s. 29.

Rahko, Kaisu

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 15

Rahko, Kaisu Verkkopalvelut - toteutuuko säädöstenmukaisuus. - Sessio, 2003, nro 1, s. 11-18.

Rahko, Kaisu & Vakkuri, Raine Suojaudu varkaiden varalta. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 24-26.

Romppanen, Kimmo

Romppanen, Kimmo Selainten hyvä käyttötapa. - Sessio, 2003, nro 1, s. 19-23.

Ruokolainen, Petri

Ruokolainen, Petri Hyviä kokemuksia roskapostin suodatuksesta. - IT-universitas, 2003, nro 3.

http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/kevat03/ruokolainen.html

Ruokolainen, Petri Lastut päivitetty. - Sessio, 2003, nro 1, s. 34.

Ruokolainen, Petri Lisätehoa roskien suodatukseen. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 36-39.

Ruokolainen, Petri & Suvanto, Janne Taistoon viruksia vastaan. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 27-30.

Salo, Raimo Matias

Salo, Raimo Verkon kehittäminen. Tietoliikennepalveluista vuonna 2002. - Sessio, 2003, nro 1, s. 38.

Sarkkinen, Ulla

Sarkkinen, Ulla Roskapostinsuodatus - helposti. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 31-35.

Seppä, Jarkko

Seppä, Jarkko Käyttäjätunnusten voimassaolo. - Sessio, 2003, nro 4, s. 6-7.

Suokas, Janne

Suokas, Janne Videoeditointia atk-asemalla. - Sessio, 2003, nro 4, s. 8.

Tienari, Eino

Tienari, Eino Palvelinten käyttötilastoja. - Sessio, 2003, nro 1, s. 36-37.

Tienari, Eino Unix-koneiden matemaattiset ohjelmistot. - Sessio, 2003, nro 4, s. 19-22.

Vakkilainen, Esko

Vakkilainen, Esko Atk-palvelut muuttuvat ... muuttuvatko. - Sessio, 2003, nro 4, s. 3.

Vakkilainen, Esko Tietotekniikkaodotukset ovat korkealla - liian korkealla? Pääkirjoitus. - IT-universitas, 2003, nro 3.

http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/kevat03/paakirjoitus.html

Vakkilainen, Esko Tästä puhutaan: sähköinen asiointi. - IT-universitas, 2003, nro 3.

http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/kevat03/vakkilainen.html

Vakkilainen, Esko Uusia ohjelmia. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 5-6.

Vakkilainen, Esko & Kuusela, Harri Sopimus Optimasta allekirjoitettiin. - Sessio, 2003, nro 4, s. 4-5.

Vakkuri, Raine

Vakkuri, Raine GIS-ohjelmistojen käyttö vuonna 2002. - Sessio, 2003, nro 1, s. 42(-45).

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 16

Vakkuri, Raine McAfee Virex. - Sessio, 2003, nro 1, s. 24.

Vakkuri, Raine Windows-päivityksiä ATKK:ssa. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 13-14.

Vakkuri, Raine & Kuha, Leena Mikropalvelutilat muuttavat. - Sessio, 2003, nro 1, s. 3.

Vakkuri, Raine & Ollikainen, Mika Microsoft TechEd 2003 -konferenssissa. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 45-48.

Väänänen, Harri

Väänänen, Harri ATK-keskuksen mikroluokat. - Sessio, 2003, nro 2-3, s. 12.

Väänänen, Harri Tietoturvaseminaarissa. - Sessio, 2003, nro 4, s. 13-16.

21

Heikka, Jorma

Heikka, Jorma & Ikonen, Heli (toim.) ATKK-info. Uusille opiskelijoille 2003. Oulu, Oulun yliopisto. ATK-keskus

2003. 42 s.

2.2. Oulun yliopistopaino

19

Avikainen, Kari

Avikainen, Kari Yliopistopaino uusii laitteistoa. - Sessio, 2003, nro 4, s. 17-18.

2.3. Rehtorin yksikkö

19

Lajunen, Lauri Heikki Juhani

Lajunen, Lauri Huippu-urheilussa arvokeskustelun aika. - Oulun ylioppilaslehti 30.4.2003.

Lajunen, Lauri Islanti ja valaanpyynti. - Kaleva 4.11.2003.

Lajunen, Lauri Kolmas tehtävä tulee. - Aktuumi, 2003, vol. 13, nro 2, s. 11.

Lajunen, Lauri Laatu ja vaikuttavuus myös tavoitteita. - Aktuumi, 2003, vol. 13, nro 1, s. 13.

Lajunen, Lauri Menestyksen hinta. - Aktuumi, 2003, vol. 13, nro 5, s. 5.

Lajunen, Lauri Muutoksiin varauduttava ajoissa. - Kaleva 2.12.2003.

Lajunen, Lauri Näennäistiede mielikuvituksen tuotetta. - Kaleva 17.6.2003.

Lajunen, Lauri Onko Suomella malttia menestyä. - Kaleva 21.3.2003.

Lajunen, Lauri Oulun yliopisto - vahva Pohjois-Suomen aluevaikuttaja. - Acatiimi, 2003, vol. 7, nro 8, s. 11-12.

Lajunen, Lauri Oulun yliopisto keskittää Kajaaniin itä-osaamistaan. - Kainuun Sanomat 20.12.2003.

Lajunen, Lauri Oulun yliopisto. Vahva Pohjois-Suomen vaikuttaja. - Talouskanava, Pohjois-Pohjanmaa. 2003. s. 17.

Lajunen, Lauri Oulun yliopistosta IT-alaa, kemiaa ja lääketiedettä. - Keski-Pohjanmaa 18.10.2003.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 17

Lajunen, Lauri Oulusta vesiosaamisen keskus. - Forum 24 19.8.2003.

Lajunen, Lauri Rector's report. - University of Oulu. Annual report 2002. Oulu, 2003. s. 2-3.

Lajunen, Lauri Rehtorin katsaus. - Oulun yliopisto. Vuosikertomus 2002. Oulu, 2003. s. 2-3.

Lajunen, Lauri Sata vuotta suurta yliopistokeskustelua. - Kaleva 24.1.2003.

Lajunen, Lauri Sinisiä ajatuksia tarvitaan. - Kaleva 7.10.2003.

Lajunen, Lauri Tupakka vai terveys. - Kaleva 9.9.2003.

Lajunen, Lauri Yliopisto tarvitsee kavereita. - Oodi, 2003, nro 1, s. 5.

Lajunen, Lauri Yliopistoille kolmas tehtävä. - Kaleva 18.4.2003.

Lajunen, Lauri Yliopistoista vauhtia talouskasvulle. - Kaleva 21.2.2003.

Lajunen, Lauri Yliopistojen toimintakyky vaarassa. - Kaleva 20.5.2003.

Lajunen, Lauri Yliopistot uudessa hallitusohjelmassa. - Aktuumi, 2003, vol. 13, nro 3, s. 17.

Lajunen, Lauri & Salmi, S. Vastuu pohjoisesta ympäristöstä. - Kaleva 5.6.2003.

2.4. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

19

Jakkula, Olavi Johannes

Jakkula, Olavi Muenchenin 169. Oktoberfest; Kuusi miljoonaa vaahtoavaa oluttuoppia. - QualityTime. Evanti

Qualityn tuoteuutiset, 2003, nro 1, s. 18-19.

Jakkula, Olavi Ylioistojen ja alueiden yhteistyö edistää osaamista. Tulevaisuusverstas-sarja. - Kiuruvesi 4.6.2003.

3. Humanistinen tiedekunta

3.1. Englannin kielen laitos

01

Kärkkäinen, Elise Orvokki

Kärkkäinen, Elise Epistemic stance in English conversation. A description of its interactional functions, with a focus

on I think. - Pragmatics & Beyond New Series nro . Amsterdam, John Benjamins 2003. 213 s.

02

Opas-Hänninen, Lisa Lena

Palander, M.; Opas-Hänninen, Lisa Lena & Tweedie, F. Neighbours or enemies? Competing variants causing

differences in transitional dialects. - Computers and the Humanities, 2003, vol. 37, nro 3, s. 359-372.

03

Kärkkäinen, Elise Orvokki

Kärkkäinen, Elise Is she vicious or dense? Dialogic practices of stance taking in conversation. - Resent Studies in

Empirical Approaches to Language. Eds. T. Nakayama & T. Ono & H. Tao. Santa Barbara Papers in Linguistics vol.

12, Santa Barbara. University of California 2003. s. 47-65.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 18

16

Haines, James Lee

Haines, James Byzantium in the imagination of William Butler Yeats. - Ikkunoita Bysanttiin. Toim. R. Toropainen.

Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja nro 54. Oulu, Oulun yliopisto 2003. s. 53-55.

http://herkules.oulu.fi/isbn9514270606/

19

Kuure, Leena Marketta

Kuure, Leena Teknisen viestinnän ohjelma Oulun yliopistossa. - Näkymä, Teknisen viestinnän tiedotuslehti, 2003,

nro 1, s. 5.

Marjomaa, Ilkka Kalervo

Marjomaa, Ilkka Arvaamaton tartunta. - Kaleva 6.9.2003.

Marjomaa, Ilkka Draivia suomeen. - Kaleva 25.1.2003.

Marjomaa, Ilkka Englanti sakenee, ruotsi pakenee. - Kaleva 5.4.2003.

Marjomaa, Ilkka Euroyksiköt suussamme. - Kaleva 23.8.2003.

Marjomaa, Ilkka Hupijohdosten herrahissi. - Kaleva 4.10.2003.

Marjomaa, Ilkka Jalkamieslinnut. - Kaleva 20.6.2003.

Marjomaa, Ilkka Kerro pulmasi konelle. - Kaleva 4.1.2003.

Marjomaa, Ilkka Kissaa kielellä. - Kaleva 29.11.2003.

Marjomaa, Ilkka Leijonain juomat. - Kaleva 9.8.2003.

Marjomaa, Ilkka Luottamus lukeneisuuteen. - Kaleva 15.2.2003.

Marjomaa, Ilkka Oletko kypsynyt loman viettoon. - Kaleva 19.7.2003.

Marjomaa, Ilkka Ota, älä jätä. - Kaleva 13.12.2003.

Marjomaa, Ilkka Poola ja paavinusko. - Kaleva 2.8.2003.

Marjomaa, Ilkka Postin uudet ympyrät. - Kaleva 20.9.2003.

Marjomaa, Ilkka Renttua kääntämässä. - Kaleva 26.4.2003.

Marjomaa, Ilkka Sanakirja vai matkalippu. - Kaleva 18.1.2003.

Marjomaa, Ilkka Sitä kautta joka paikkaan. - Kaleva 15.11.2003.

Marjomaa, Ilkka Stnprkl. - Kaleva 1.3.2003.

Marjomaa, Ilkka Sukupuoliasioita. - Kaleva 22.3.2003.

Marjomaa, Ilkka Suloisesti gondolissa. - Kaleva 24.5.2003.

Marjomaa, Ilkka Tiedin joutui tietymättömiin. - Kaleva 18.10.2003.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 19

20

Haddington, Pentti Olavi

Haddington, Pentti & Kärkkäinen, Elise Never in Canada. Video. CD-rom, 2 levykettä. Kesto 63 min. Oulu, Oulun

yliopisto, Englannin kielen laitos 2003.

21

Haddington, Pentti Olavi

Haddington, Pentti; Kittilä, S.; Rostila, J. & Tuomarla, U. (eds.) SKY Journal of linguistics. - SKY Journal of

Linguistics nro . Åbo, The Linguistic Association of Finland 2003. 286 s.

3.2. Historian laitos

01

Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Oinas-Kukkonen, Henry Tolerance, suspicion, and hostility. Changing U.S. attitudes toward the Japanese

communist movement, 1944-1947. Westport, Greenwood 2003. 242 s.

02

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija Negotiating for space and autonomy: strategies of Finnish missionary women in Japan, 1900-1941. -

Scandinavian journal of history, 2003, vol. 28, nro 2, s. 83-102.

Manninen, Juha Arvid Mikael

Manninen, Juha Towards a physicalistic attitude. - The Vienna circle and logical empiricism. Re-evaluation and

future perspectives. Ed. F. Stadler. Vienna Circle Institute Yearbook nro 10. Dordrecht, Kluwer 2003. s. 133-150.

03

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija I didn't come here to play, that's for sure. Finnish Missionary Women and Authority in Early 20th

Century Japan. - Gender, Race and Religion: Nordic Missions 1860-1940. Ed. I. M. Okkenhaug. Studia missionalia

Svecana nro 91. Uppsala, 2003. s. 81-101.

Jalagin, Seija Lady Missionary. A new woman in disguise. - Erobring og overskridelse - de nye kvinnene inntar

verden 1870-1940. Red. T. Hellesund & I. M. Okkenhaug. Oslo, Unipub 2003. s. 179-199.

Kusch, Martin Paul Heinrich

Kusch, Martin Explanation and understanding: the debate over von Wright's philosophy of action revisited. -

Analytic philosophy in Finland. Ed. L. Haaparanta & I. Niiniluoto. Poznan studies in the philosophy of the sciences

and the humanities nro 80. Amsterdam, Rodopi 2003. s. 327-353.

Kusch, Martin Meaning finitism and truth. - Truth, rationality, cognition, and music. Ed. K. Korta. Dordrecht,

Kluwer 2003. s. 69-85.

Kusch, Martin Psychologism and sociologism in early twentieth-century German-speaking philosophy. -

Philosophy, psychology, and psychologism. Critical and historical readings on the psychological turn in

philosophy. Ed. D. Jacquette. Dordrecht, Kluwer 2003. s. 131-155.

Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 20

Oinas-Kukkonen, Henry; Similä, Jouni; Kerola, Pentti; Pulli, Petri & Saukkonen, Samuli Role of systems/software

methodologies development in growth base of 'Oulu phenomenon'. - HiNC 1 The first conference on the history of

Nordic computing. Pre-proceedings, IFIP working group 9.7 conference in cooperation with IFIP TC 3, Trondheim,

Norway, June 15-17, 2003. Eds. J. A. Bubenko jr; J. Impagliazzo & A. Sølvberg. 2003. s. 1-15.

Vahtola, Jouko Olavi

Vahtola, Jouko Population and Settlement on the Late Medieval Age. - Cambridge History of Scandinavia. Ed. by K.

Helle. 2003. s. 559-580.

10

Alenius, Kari Petteri

Alenius, Kari Ajan ihanteiden ja historian rasitteiden ristipaineessa: Viron etniset suhteet vuosina 1918-1925. -

Studia Historica Septentrionalia nro 41. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 2003. 412 s.

Vahtola, Jouko Olavi

Vahtola, Jouko Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Helsinki, Otava 2003. 496 s.

11

Alenius, Kari Petteri

Alenius, Kari Säilyä vai sulautua? Suomalaisen ja suomensukuisten vähemmistöjen asema Virossa vuosina 1918-

1925. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 199-210.

Fält, Olavi Kaarlo

Fält, Olavi K. Globalisaatio, verkottuminen ja historiantutkimus. - Historiallinen aikakauskirja, 2003, vol. 101, nro 4, s.

562-568.

Fält, Olavi K. Showa keisari - Kaksijakoisen aikakautensa kaksijakoinen symboli. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 173-185.

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija Pyhät, pahat ja pelastetut - uskonto sukupuolen rakentajana. Syväluotaus. - Historiallinen

aikakauskirja, 2003, vol. 101, nro 2, s. 327-332.

Junila, Marianne

Junila, Marianne Does the war explain the emigration during 1968-1975? A case study from Salla in northern

Finland. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 235-247.

Kallinen, Maija Sinikka

Kallinen, Maija Menneiden mietteiden metsästäjät. - Historiallinen aikakauskirja, 2003, vol. 101, nro 1, s. 133-137.

Manninen, Juha Arvid Mikael

Manninen, Juha Valoa valtion yössä. Modernin valtion oppi Suomessa 1830-31. - Historiallinen aikakauskirja, 2003,

vol. 101, nro 2, s. 228-247.

Niku, Mirja Annikki

Niku, Annikki Die Sage: sanas. - Synteesi, 2003, vol. 22, nro 1, s. 33-46.

Niku, Annikki Heidegger ja kielen salaisuus. - Niin & näin, 2003, vol. 10, nro 38, s. 115-123.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 21

Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Oinas-Kukkonen, Henry & Lapinlampi, Tanja Portfolion, elämäkertatutkimuksen ja historian tutkimusmenetelmien

leikkauspisteessä. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 249-262.

Vahtola, Jouko Olavi

Vahtola, Jouko Ristin ja Olavin kansaa. - Arvostelu teoksesta: Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko

Hämeessä ja Satakunnassa. - Historiallinen aikakauskirja, 2003, vol. 101, nro 2, s. 345-347.

Wunsch, Sinikka Hilkka

Wunsch, Sinikka Lupa vihata - propaganda ja viholliskuvat mielipiteen muokkaajina konfliktitilanteissa. -

Historiallinen aikakauskirja, 2003, vol. 101, nro 2, s. 263-277.

Wunsch, Sinikka Mielipide ja moraali muokkauksen kohteena. Kriisiajan tiedottamiseen valmistautuminen ja

käytäntö 1934-1941. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 211-234.

12

Enbuske, Matti Pekka

Enbuske, Matti Clementeoff, Magnus Fredrik. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 220-221.

Enbuske, Matti Essen, Reinhold Wilhelm von. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 675-677.

Fält, Olavi Kaarlo

Fält, Olavi K. Transformation of Japan in the 1870's in the eyes of the local Anglo-Saxon press. - Conference

Proceedings. Sacred Media 10.-13.7.2003 Jyväskylä. 2003.

http://www.sacredmedia.jyu.fi

Heinänen, Hannu

Heinänen, Hannu Vienalaista kaupankäyntiä Koillismaalla autonomian ajan jälkipuolella. - Nyt se puhhuu miulle...

Taivalkoski-symposium 1.7.2002. Toim. L. Viitanen & T. Sirén. Päätalo-instituutti 2003. s. 38-52.

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija Juho Ruokojärvi alias John Järvi Amerikan raitilla. - Jokhan killaama vähän sukua. Muistikuvia

menneiltä ajoilta. Pasman suku 3. Toim. S. Jalagin. Kolari, Pasman Sukuseura 2003. s. 64-69.

Jalagin, Seija Kun maailma vei - Iisak Fredrikinpoika Pasma. - Jokhan killaama vähän sukua. Muistikuvia menneiltä

ajoilta. Pasman suku 3. Toim. S. Jalagin. Kolari, Pasman Sukuseura 2003. s. 60-63.

Jalagin, Seija Suvun kantaisän sukujuuret varmistuivat: Olli Heikinpoika tuli Pellosta. - Jokhan killaama vähän sukua.

Muistikuvia menneiltä ajoilta. Pasman suku 3. Toim. S. Jalagin. Kolari, Pasman Sukuseura 2003. s. 10-13.

Junila, Marianne

Junila, Marianne Koulunpenkiltä paanalle. Nuorten sallalaisten Ruotsin-siirtolaisuus. - Olaus Magnuksen jäljillä.

Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 30. Oulu, Oulun historiaseura 2003.

s. 87-99.

Junila, Marianne Saksalaiset sotilaat Lapissa. - Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Toim. I. Massa & H. Snellman.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 924. Helsinki, SKS 2003. s. 106-108.

Kallinen, Maija Sinikka

Kallinen, Maija Cajanus, Johan nuorempi. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 88-90.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 22

Kallinen, Maija Tieteellistä tutkimusta Lapissa. - Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Toim. H. Snellman & I. Massa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 924. Helsinki, SKS 2003. s. 228-229, 232-240, 242.

Kortesalmi, Jouko Juhani

Kortesalmi, J. Juhani Pohjois-Suomen joet liikenneväylinä ennen vesivoimaloita. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun

Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 30. Oulu, Oulun historiaseura 2003. s. 51-

61.

Kortesalmi, J. Juhani Pohjois-Suomen ylimaiden suurperheet. - Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä. Oulun

maakunta-arkisto 70 vuotta. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 29. Oulu, Oulun historiaseura 2002. s. 209-223.

Kortesalmi, J. Juhani Poronhoito. - Suomen maatalouden historia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toimituksia

nro 914:1. Helsinki, SKS 2003. s. 562-580.

Manninen, Juha Arvid Mikael

Manninen, Juha Tukholman ja Turun välillä. Ordenseura "Auroran" synty ja sen aatehistoriallinen konteksti. -

Maailman tutkimisesta ja muuttamisesta. Toim. U. Vesa. 2003. s. 37-60.

Manninen, Turo

Manninen, Turo Oulun sotavankileiri 1941-1944. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-

vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 30. Oulu, Oulun historiaseura 2003. s. 144-150.

Salo, Matti Tapani

Salo, Matti Pohjoisten alueiden kehittämistä ja koulutuksellista tasa-arvoa - Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten

yliopistojen perustaminen. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen.

Scripta historica nro 30. Oulu, Oulun Historiaseura 2003. s. 248-263.

Satokangas, Reija Raili

Satokangas, Reija Vuosisataiset riidat Kemijoen lohesta. - Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Toim. I. Massa & H.

Snellman. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 924. Helsinki, SKS 2003. s. 22-23.

Vahtola, Jouko Olavi

Vahtola, Jouko Aikasarria, Niila Antinpoika. - Suomen kansallisbiografia 1. 2003. s. 171.

Vahtola, Jouko Brunnius, Ericus. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 15-16.

Vahtola, Jouko Bång, Abraham Erici. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 58-59.

Vahtola, Jouko Cajanus-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 82.

Vahtola, Jouko Calamnius-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 92-93.

Vahtola, Jouko Carpelan, Johan Fredrik. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 124-126.

Vahtola, Jouko Castreen, Matthias. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 138-139.

Vahtola, Jouko Castrén, Eric. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 141-142.

Vahtola, Jouko Castrén, Matthias. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 154-156.

Vahtola, Jouko Castrén-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 139-140.

Vahtola, Jouko Clarke, Edward Daniel. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 217-218.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 23

Vahtola, Jouko Creutz, Gustaf. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 273-274.

Vahtola, Jouko Deutsch, Henrik. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 369-370.

Vahtola, Jouko Driva. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 415-416.

Vahtola, Jouko Emund Vanha. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 564-566.

Vahtola, Jouko Faravid. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 736-737.

Vahtola, Jouko Fellman-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 754.

Vahtola, Jouko Forbus-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 846.

Vahtola, Jouko Fordell-suku. - Suomen kansallisbiografia 2. 2003. s. 848-849.

Vahtola, Jouko Keskiaika. - Suomen historian pikkujättiläinen. 2003. s. 47-137.

Vahtola, Jouko Saamelaiset - Inarin kansa (1550-1660). - Inari - Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään.

Toim. V-P. Lehtola. Inari, 2003. s. 114-133.

Vahtola, Jouko Suomalaisten vanhin tunnettu henkilönnimistö. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-

vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 30. Oulu, Oulun historiaseura 2003. s. 29-36.

Vahtola, Jouko Taivalkoski - sahakylästä kirkonkyläksi. - Nyt se puhhuu miulle... Taivalkoski-symposium 1.7.2002.

Toim. L. Viitanen & T. Sirén. Päätalo-instituutti 2003. s. 28-37.

Väyrynen, Kari Antero

Väyrynen, Kari Länsimaisen luontokäsityksen perinteet ja modernin ympäristöfilosofian synty. - Kulttuuriperintö ja

luonto. Symposiontekstejä. Toim. A. Selkälä & J. Väisänen. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja. Esseitä,

puheenvuoroja ja raportteja nro 1. Rovaniemi, Lapin yliopisto 2003. s. 15-27.

Väyrynen, Kari Maailmankansalaisoikeus ja alkuperäiskansat. Kantilaisia perspektiivejä. - Kulttuuriperintö ja luonto.

Symposiontekstejä. Toim. A. Selkälä & J. Väisänen. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja. Esseitä,

puheenvuoroja ja raportteja nro 1. Rovaniemi, Lapin yliopisto 2003. s. 107-122.

13

Manninen, Juha Arvid Mikael

Manninen, Juha Miten oppi modernista valtiosta syntyi Suomessa. - Aate- ja oppihistorian tutkimuksia nro 27.

Oulu, Sophopolis 2003. 139 s.

16

Hakosalo, Heini-Eliisa

Hakosalo, Heini Sairaudet ja parantaminen kristityn myöhäisantiikin aikana ja Bysantissa. - Ikkunoita Bysanttiin.

Toim. R. Toropainen. Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja nro 54. Oulu, Oulun yliopisto 2003. s. 29-40.

19

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija Arjen ääniä Kuusiluodon koulusta. Arvostelu teoksesta: Ruusuikkunan takana. Kirjoituksia

Kuusiluodon koulun elämästä ja ihmisistä, työstä ja tunnelmista, toiveista ja toteutuksista (2002). - Tievoksi. Oulun

kaupungin opetustoimen henkilöstölehti, 2003, nro 2, s. 29.

Jalagin, Seija Tokio tuhkaksi kahdesti 1900-luvulla. - Kaleva 31.8.2003.

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 24

Jalagin, Seija Tunkuan ja Lusmanvaaran kylien vaiheita 1600-luvulta nykyaikaan. - Karjalan Heimo, 2003, nro 1-2, s.

22-25.

Jalagin, Seija Vaikea taival juurille: Miten Tunkuan Jalaginit löytyivät. - Karjalan Heimo, 2003, nro 1-2, s. 20-21.

Junila, Marianne

Junila, Marianne Kouluun vai tehtaaseen? Pohjoissuomalaisten koululaisten Ruotsiin muutto. - Lapin Kansa

22.12.2003.

Manninen, Juha Arvid Mikael

Manninen, Juha Anders Chydenius ja julkisuusperiaate. Suomalaisen valistuksen ajankohtainen perintö Euroopan

unionissa. - Kanava, 2003, vol. 31, nro 4-5, s. 325-329.

Manninen, Juha Bonsdorffin lista, Lindfors ja suomettuminen. - Uutispäivä Demari 1.4.2003.

Manninen, Juha Humanistisen tiedekunnan vaihtoehdot. - Kaleva 9.11.2003.

Vahtola, Jouko Olavi

Vahtola, Jouko Hailuodosta Pateniemeen. - Kaleva 13.9.2003.

Vahtola, Jouko Iitä oppimassa. - Kaleva 8.11.2003.

Vahtola, Jouko Karjala meni - historia jäi. - Helsingin Sanomat 20.10.2003.

Vahtola, Jouko Kellossa soi kirkonkello. - Kaleva 25.10.2003.

Vahtola, Jouko Miksi kunniakansalaisuus odotutti niin kauan. - Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraani, 2003, s. 4-6.

Vahtola, Jouko Oulu - tulviva vesi. - Kaleva 11.10.2003.

Vahtola, Jouko Oulunsalosta Tyrnävälle ja Muhoksellekin. - Kaleva 27.9.2003.

Vahtola, Jouko Revonlahdelta Reisjärvelle ja Sieviin. - Kaleva 6.12.2003.

Vahtola, Jouko Siika, Pyhä, Kala ... - Kaleva 22.11.2003.

Väyrynen, Kari Antero

Väyrynen, Kari Humanitäärisen sodan ideologiasta. - Agon, 2003, nro 2, 1/2003, s. 1-2.

21

Jalagin, Seija Maria Hannele

Jalagin, Seija (toim.) Jokhan killaama vähän sukua. Muistikuvia menneiltä ajoilta. Pasman suku 3. Kolari, Pasman

Sukuseura 2003. 134 s.

3.3. Informaatiotutkimuksen laitos

10

Kortelainen, Terttu Anna Maarit

Kortelainen, Terttu Kirjastojen arviointi ja osaamisen jakaminen seutuyhteistyönä. Pohjoisten kirjastojen arviointi-

ja kehittämisprojekti PARKKI. Helsinki, BTJ Kirjastopalvelu 2003. 109 s.

11

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 25

Huotari, Maija-Leena

Vikman, I. & Huotari, Maija-Leena Tietoyhteiskuntastrategioiden toteuttaminen Suomen yleisissä kirjastoissa. -

Informaatiotutkimus, 2003, vol. 22, nro 3, s. 68-76.

Niemelä, Raimo

Niemelä, Raimo Tiedonhankinnan epävarmuus ja hallinta. Opettajaeläkeläisten arkielämän tiedonhankinnan

tarkastelua. - Informaatiotutkimus, 2003, vol. 22, nro 3, s. 77-86.

12

Huotari, Maija-Leena

Huotari, Maija-Leena Information management. - Introduction till informationsvetenskapen. Toim. I. Mäkinen & K.

Sandqvist. Tampere, Tampere University 2003. s. 134-166.

Kortelainen, Terttu Anna Maarit

Kortelainen, Terttu SUVI suloinen. Suomen avoimien yliopistojen verkkopalvelua koskeva tutkimus. - SUVI.

Suomen avoimien yliopistojen verkkopalvelu. Toim. S. Jouttimäki. Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Raportteja

ja selvityksiä nro 40. Helsinki, Helsingin yliopisto 2003. s. 56-68.

15

Kaleva, Saana

Kaleva, Saana Päivitystyökalun käytettävyyden arviointi: Suomen avoimien yliopistojen verkkopalvelu. - Oulun

yliopiston avoimen yliopiston julkaisuja nro 6. Oulu, Oulun yliopisto 2003. 82 s.

19

Huotari, Maija-Leena

Huotari, Maija-Leena Ammatti-identiteetti ja muutos. - Kirjastolehti, 2003, nro 5, s. 11-13.

Huotari, Maija-Leena & Savolainen, R. Tietohallintoa vai tietojohtamista? Tutkimusalan identiteettiä etsimässä. -

Informaatiotutkimus, 2003, vol. 22, nro 1, s. 15-24.

Huotari, Maija-Leena & Savolainen, R. Tietojohtamisen tutkimus tietohallinnon tutkimustako. - Faili, 2003, nro 2, s.

13-16.

Kortelainen, Terttu Anna Maarit

Kortelainen, Terttu & Vanhala, M. Informaatiotutkimuksen perusteet. Pohdiskelevia portfolioita peruskurssilla. -

Peda-forum, 2003, vol. 10, nro 1, s. 37-38.

Kämäräinen, Juha

Kämäräinen, Juha & Saarti, J. KITSIMU -kirjastojärjestelmän mallintaminen ja ehdotus sen pedagogiseksi

sovellukseksi. - Informaatiotutkimus, 2003, vol. 22, nro 1, s. 25-30.

Niemelä, Raimo

Niemelä, Raimo Elämän laatu turvattava ikäihmisillekin. - Helsingin Sanomat 11.8.2003.

3.4. Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos

02

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 26

Grasz, Sabine

Grasz, Sabine Jeanne Benay / Gerald Stieg (Hrsg.): Österreich (1945-2000): Das Land der Satire. Bern: Peter Lang,

2002 (Convergences 23). Rezension. - Wirkendes Wort, 2003, vol. 53, nro 3, s. 525-528.

Rossi, Paula Anneli

Rossi, Paula Translated and adapted. The influence of time on translation. - META - Journal des traducteurs -

Translators' journal, 2003, vol. 48, nro 1-2, s. 142-153.

Salmela, Nina Tuulikki

Salmela, Nina Zur Rolle der Sprache im Wandel der Geschellschaft. The Role of Language in Changes of Society.

Hrsg. von M. Luukkainen und R. Pyykkö. 2002. Rezension. - Wirkendes Wort, 2003, vol. 53, nro 2, s. 364-367.

03

Bluhm, Lothar Werner

Bluhm, Lothar Benecke, Georg Friedrich. - Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Band 1. Hrsg. C. König.

Berlin, Walter de Gruyter 2003. s. 131-133.

Bluhm, Lothar Eine unzeitgemäße Reflexion über den gemeinsamen Tod. Ernst Jüngers Essay Philemon und Baucis. -

Jahrbuch für Internationale Germanistik. Bern, Peter Lang AG 2003. s. 241-254.

Bluhm, Lothar Grimm, Jacob Ludwig Karl. - Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Band 1. Hrsg. C. König.

Berlin, Walter de Gruyter 2003. s. 611-615.

Bluhm, Lothar Grimm, Wilhelm Karl. - Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Band 1. Hrsg. C. König. Berlin,

Walter de Gruyter 2003. s. 615-618.

Bluhm, Lothar Jugend und Jugendkultur in der zeitgenössischen Literatur: Zoë Jenny und Helmut Krausser. -

Jugendsprache - Jugendliteratur - Jugendkultur. Interdisziplinäre Beiträge zu sprachkulturellen Ausdrucksformen

Jugendlicher. Hrsg. E. Neuland. Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge. nro 1. Frankfurt,

Peter Lang 2003. s. 217-234.

Bluhm, Lothar Karl Kraus, der Dalai-Lama in Wien. Genese und Poetologie eines Kunstnamens bei Else Lasker-

Schüler. - Else Lasker-Schüler-Jahrbuch zur Klassischen Moderne. Hrsg. L. Bluhm & A. Meier. vol. 2. Trier, WVT

2003. s. 86-101.

Bluhm, Lothar Würde des Menschen ist unantastbar. Anmerkungen zu Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser. -

Deutschsprachige Erzählprosa seit 1990 im europäischen Kontext. Hrsg. V. Wehdeking & A-M. Corbin. Trier, WVT

2003. s. 149-161.

Bluhm, Lothar & Wehdekin, V. Monika Marons Stille Zeile sechs. - Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts,

Band 3. Stuttgart, Reclam 2003. s. 239-260.

06

Attias, Daniel

Attias, Daniel J'aurais été fier que l'armée française soit associée à la démolition d'un des régimes les plus totalitaires

du Proche-Orient., 2003.

/xcourrier.php3?id_article=1554

Attias, Daniel Le verbe et la réalité. - Le Monde 18.3.2003.

Attias, Daniel Les moutons de Panurge. - 23.4.2003.

08

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 27

Bluhm, Lothar Werner

Bluhm, Lothar & Meier, A. (Hrsg.) Else Lasker-Schüler-Jahrbuch zur Klassischen Moderne. Band 2. Trier, WVT

2003. 233 s.

Bluhm, Lothar & Rölleke, H. (Hrsg.) Wirkendes Wort. Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre.

Jahrg. 53. Heft 1-3. Trier, WVT 2003. 537 s.

11

Attias, Daniel

Attias, Daniel Hans Lagerqvist: Introduction au français hors de France. Manuel pour l'étude des variétés belge,

suisse, nord-américaine, maghrébine et négro-africaine de la langue française. - Neuphilologische Mitteilungen, 2003,

nro 3, s. 372-375.

Attias, Daniel & Manninen, Juha Kristiina-kirjan hiillostus valistuksen Euroopassa - Johan Arckenholtzin teoksen

ensimmäiset 37 arvostelua. - Faravid, 2003, vol. 27, s. 111-157.

Kosunen, Riitta

Kosunen, Riitta & Suikkari, Kristiina Flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation - presentation och

efarenheter av ett nätundervisningsprojekt. - Nordiska Språk, 2003.

http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/2003/kosunen.php3

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma Adventtikalenterin ihmeellinen maailma. - Synteesi, 2003, vol. 22, nro 2, s. 63-69.

12

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma Djurmetaforer. - Från Närpesdialekt till EU-svenska. Red. H. Lönnroth. Tampere, Tampere University

2003. s. 259-272.

Sorvali, Irma Mimmi Bergh (1845-1932), opettaja, kirjailija, suomentaja. - Suomen kansallisbiografia. Toim. M. Klinge

et al. vol. 1. 2003. s. 559-560.

14

Kosunen, Riitta

Kosunen, Riitta Datorkonferens som kommunikationsform på en universitetskurs. - Svenskan i Finland 7. Red. I.

Sorvali & P. Rossi. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 49. Oulu. Oulun yliopisto 2003. s. 59-72.

Schmitt, Hans Gerhard

Schmitt, Gerhard Grosse Spiel - und seine Verlierer. - Ymmärrätkö yskän, tajuatko tilanteen? Näkökulmia

kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. Toim. S. Selkälä. Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 4.

Oulu, 2003. s. 123-133.

Soronen, Satu Sinikka

Soronen, Satu & Koirikivi, I. Saksalainen tapakulttuuri. - Ymmärrätkö yskän, tajuatko tilanteen? Näkökulmia

kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. Toim. S. Selkälä. Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 4.

Oulu, 2003. s. 43-58.

Soronen, Satu & Koirikivi, I. Yrityskulttuurista Suomessa ja Saksassa. - Ymmärrätkö yskän, tajuatko tilanteen?

Näkökulmia kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. Toim. S. Selkälä. Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 28

tieteet nro 4. Oulu, 2003. s. 59-82.

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma & Rossi, Paula Förord. - Svenskan i Finland 7. Red. I. Sorvali & P. Rossi. Acta Universitatis Ouluensis.

Series B. Humaniora nro 49. Oulu. Oulun yliopisto 2003. s. 5-6.

16

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma Kieli ja kulttuuri kääntämisessä - uudet vai vanhat kehykset. - Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa

11.12.2002. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro

28. Oulu, 2003. s. 61-74.

Sorvali, Irma Saatteeksi. - Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 11.12.2002. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från

institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro 28. Oulu, 2003. s. 5-6.

19

Attias, Daniel

Attias, Daniel Ikuinen rauha ja lopullinen ratkaisu. - Kaleva 2.4.2003.

Attias, Daniel Kansainväliset kriisit ja Eurooppa - Norsu ja kukko posliinikaupassa. - Kaleva 14.2.2003.

Attias, Daniel Monsieur Chriac ja Euroopan moukat. - Kaleva 21.2.2003.

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma Vielä pitkäikäisyydestä. - Tieteessä tapahtuu, 2003, nro 8, s. 63.

tieteessatapahtuu.fi

Suikkari, Jaana Kristiina

Suikkari, Kristiina Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma - perustaminen ja opetussuunnitelman

kehittäminen. - Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Toim. A. Karjalainen. Oulu, Oulun yliopisto, opetuksen

kehittämisyksikkö 2003. s. 135-148.

Suikkari, Kristiina Utbildningsprogrammet för internationell företagskommunikation inne på nionde året. - 2003. s. 1-

15.

http://www.oulu.fi/srpkl/kvyritys/Foretagwebb.htm

Suikkari, Kristiina & Kosunen, Riitta Monimuoto-opetusta ruotsin opiskelijoille Oulun yliopistossa. - Peda-forum,

2003, vol. 10, nro 1, s. 31-33.

21

Selkälä, Satu Marketta

Selkälä, Satu (käännös) Suuri peli - ja sen häviäjät. G. Schmitt: Das grosse Spiel - und seine verlierer. - Ymmärrätkö

yskän, tajuatko tilanteen? Näkökulmia kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. Toim. S. Selkälä. Oulun yliopiston

oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 4. Oulu, 2003. s. 135-145.

Selkälä, Satu (toim.) Ymmärrätkö yskän, tajuatko tilanteen? Näkökulmia kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. - Oulun

yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 4. Oulu, 2003. 145 s.

Soronen, Satu Sinikka

Soronen, Satu & Koirikivi, I. (käännös) Historian vaikutus saksalaiseen arkipäivän kulttuuriin. D. Wagner: Der

Einfluss der deutschen Geschichte auf die Alltagskultur. - Ymmärrätkö yskän, tajuatko tilanteen? Näkökulmia

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 29

kaupankäyntiin saksalaisten kanssa. Toim. S. Selkälä. Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 4.

Oulu, 2003. s. 27-42.

Sorvali, Irma Katriina

Sorvali, Irma & Rossi, Paula (red.) Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjuende sammankomsten för beskrivningen av

svenskan i Finland, Uleåborg, 19-20 april 2002. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 49. Oulu,

Oulun yliopisto 2003. 254 s.

http://herkules.oulu.fi/isbn9514269233/

Sorvali, Irma (toim.) Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 11.12.2002. - Meddelanden från institutionen för

nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro 28. Oulu, 2003. 77 s.

22

Grasz, Sabine

Grasz, Sabine Transfermöglichkeiten beim Fremdsprachenerwerb am Beispiel Deutsch als weitere Fremdsprache. -

XXX Kielitieteen päivät - Joensuussa 15.-16. toukokuuta 2003. Toim. M. Nenonen & J. Niemi. Joensuun yliopisto

2003. s. 27.

3.5. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos

02

Jansson-Verkasalo, Eira Maria Margaret

Jansson-Verkasalo, Eira; Ceponiene, R.; Kielinen, Marko; Suominen, Kalervo; Jäntti, Ville; Linna, Sirkka-Liisa;

Moilanen, Irma & Näätänen, R. Deficient auditory processing in children with Asperger Syndrome, as indexed by

event-related potentials. - Neuroscience Letters, 2003, vol. 338, s. 197-200.

Jansson-Verkasalo, Eira; Ceponiene, R.; Valkama, Marita; Vainionpää, Leena; Laitakari, Kyösti; Alku, P.; Suominen,

Kalervo & Näätänen, R. Deficient speech-sound processing, as shown by the electrophysiologic brain mismatch

negativity response, and naming ability in prematurely born children. - Neuroscience Letters, 2003, vol. 348, s. 5-8.

Kunnari, Sari Maarit

Kunnari, Sari Consonant inventories: a longitudinal study of Finnish-speaking children. - Journal of Multilingual

Communication Disorders, 2003, vol. 1, nro 2, s. 124-131.

Kunnas, Niina

Kunnas, Niina Revitalization of minority languages as a way to promote well-being in the North. - International

Journal of Circumpolar Health, 2003, vol. 62, nro 4, s. 410-422.

Lehtihalmes, Matti Antero

Berg, A.; Palomäki, H.; Lehtihalmes, Matti; Lönnqvist, J. & Kaste, M. Poststroke depression, an 18-month follow-

up. - Stroke, 2003, vol. 34, s. 138-143.

Palomäki, H.; Berg, A.; Meririnne, E.; Kaste, M.; Lönnqvist, R.; Lehtihalmes, Matti & Lönnqvist, J. Complaints of

poststroke insomnia and its treatment with Mianserin. - Cerebrovascular Diseases, 2003, vol. 15, s. 56-62.

Suomi, Kari Juhani

Suomi, Kari; Toivanen, Juhani & Ylitalo, Riikka Durational and tonal correlates of accent in Finnish. - Journal of

Phonetics, 2003, vol. 31, s. 113-138.

03

Huttunen, Kerttu Helena

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 30

Huttunen, Kerttu; Sorri, Martti & Välimaa, Taina Parents' views of their children's habilitation after cochlear

implantation. - Measuring the Immeasurable? Proceedings of a Conference on Quality of Life in Deaf Children. The

Ear Foundation, Nottingham, UK, 17 May 2002. Oxford. Hughes Associates 2003. s. 87-96.

Laanekask, Heli

Laanekask, Heli Eesti keele muutkonnad võõrkeeleõpetuses. - Metoodilisi võtteid eesti keele õpetamiseks. Eesti

keele välisõppe seminar 21.-23. juuli 2003 Mäeküla. Ettekanded. Toim. T. Rüütmaa. TPÜ eesti keele osakonna

veebitoimetised. Metoodika. nro 1. Tallinna, Tallinna Pedagoogikaülikool 2003. s. 8-13.

http://www.tpu.ee/eesti_filoloogia.html

Laanekask, Heli Johann Samuel Friedrich Boubrigi kiri Karl Gottlob Sonntagile. - 200 aastat eesti keele ülikooliõpet.

1803 eesti ja soome keele lektoraat Tartu ülikoolis. Juubelikogumik. Toim. V-L. Kingisepp, M. Erelt & T. Erelt. Tartu

Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised nro 25. Tartu, Tartu Ülikool 2003. s. 61-87.

Laanekask, Heli Otto Wilhelm Masing ja tartu keel ehk üksikisiku osast kirjakeele ajaloos. - Vana kirjakeel ühendab.

Artiklikogumik. Toim. V. Kingisepp. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised nro 24. Tartu, Tartu Ülikooli

Kirjastus 2003. s. 129-180.

Laanekask, Heli Tartu ja tallinna keel 17. sajandi Liivimaal. - Õdagumeresoomõ hummogupiir. Läänemeresoome

idapiir, Konvõrents Rõugõn, 24.-26. rehekuu pääväl 2002. Toim. K. Pajusalu & J. Rahman. Võro Instituudi

Toimõndusõq. Publications of Võro Institute nro 15. Võro, Võro Instituut 2003. s. 112-129, 223-224.

Laanekask, Heli Üks küsimus seoses tartu keelega. - Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse

aastaraamat 2. Toim. M. Faster. Tartu, 2003. s. 86-90.

Laanekask, Heli & Erelt, T. Written Estonian. - Estonian language. Ed. by M. Erelt. Linguistica Uralica.

Supplementary series vol. 1. Tallinn, Estonian Academy 2003. s. 273-342.

Lehtihalmes, Matti Antero

Lehtihalmes, Matti Aphasia, Wernicke's. - The MIT Encyclopedia of Communication Disorders. Ed. R. D. Kent.

Cambridge, MIT Press 2003. s. 252-254.

Mantila, Harri Eerik

Mantila, Harri Dialect use and the social construction of identity. - A debreceni egyetem finnugor nyelvtudományi

tanszékének kiadványai. Szerk. L. Keresztes; S. Maticsák & G. Dusnoki. Folia Uralica Debreceniensia vol. 10.

Debrecen, 2003. s. 133-142.

Sulkala, Vuokko Helena

Kurs, O. & Sulkala, Helena Itämerensuomalaisia ydinalueita ja takamaita: Tornionlaakso. - Õdagumeresoomõ

hummogupiir. Läänemeresoome idapiir, Konvõrents Rõugõn, 24.-26. rehekuu pääväl 2002. Toim. K. Pajusalu & J.

Rahman. Võro Instituudi Toimõndusõq. Publications of Võro Institute nro 15. Võro, Võro Instituut 2003. s. 85-100.

Sulkala, Helena Itämerensuomalaiset vähemmistökielet kirjakieliksi. - A debreceni egyetem finnugor nyelvtudományi

tanszékének kiadványa. Szerk. L. Keresztes; S. Maticsák & G. Dusnoki. Folia Uralica Debreceniensia nro 10.

Debrecen, 2003. s. 177-193.

Sulkala, Helena Wellbeing and the small written Finnic languages. - Living and working in the North, International

Symposium, Kostomus, 28-30 October 2003. Eds. N. Dorshakova, A. Meigal & L. Gerasimova. Petrozavodsk.

Petrozavodsk State University 2003. s. 128-130.

Suomi, Kari Juhani

Suomi, Kari & Ylitalo, Riikka Syllable weight and segmental durations in Finnish. - Proceedings from FONETIK 2003,

Lövånger, 2-4 June 2003. Ed. M. Heldner. PHONUM nro 9. Umeå. Department of Philosophy and Linguistics, Umeå

University 2003. s. 37-40.

Tuisku, Tuula

Tulostettu 5.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 31

Tuisku, Tuula Surviving in the Oil Age. - Social and Environmental Impacts in the North. Ed. by R. O. Rasmussen &

N. E. Koroleve. Nato Science Series IV. Earth and Evironmental Scienses vol. 31. Dodrecht, Kluwer 2003. s. 449-461.

06

Laanekask, Heli

Laanekask, Heli Agenda Parva. - Eesti Entsüklopeedia 12. Toim. A. Raukas. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus

2003. s. 12.

Laanekask, Heli Doktoritöö laste eesti-soome kakskeelsusest. - Keel ja Kirjandus, 2003, vol. 46, s. 139-142.

Laanekask, Heli Koidulalt ja Koidulale. Pärnu, Pärnu Muuseum 2003. 91 s.

Laanekask, Heli Saateks. - Koidulalt ja Koidulale. Toim. H. Laanekask. Pärnu, Pärnu Muuseum 2003. s. 79-89.

Laanekask, Heli Tartu keel. - Eesti Entsüklopeedia 12. Toim. A. Raukas. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2003. s. 581.

Laanekask, Heli Wanradti ja Koelli katekismus. - Eesti Entsüklopeedia 12. Toim. A. Raukas. Tallinn, Eesti

Entsüklopeediakirjastus 2003. s. 647-648.

09

Huttunen, Kerttu Helena

Huttunen, Kerttu & Sorri, Martti Methodological aspects of assessing speech intelligibility among children with

impaired hearing. - Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum ,24-27 August 2003, Helsinki. Abstracts.

2003. s. 32.

Huttunen, Kerttu; Vastamäki, H.; Piiparinen, P.; Palonen, J. & Sorri, Martti Musicians' personal hearing protectors;

real-ear measurements. - The Paulo Foundation XVIII International Symposium, 10th European Congress on

Musician's Medicine, June 11-14, 2003, Turku, Finland. Abstracts. Helsinki. The Finnish Society for Musician's

Medicine 2003. s. 55.

Huttunen, Kerttu; Välimaa, Taina & Sorri, Martti Children's development after cochlear implantation - parents' and

speech therapists' perspectives. - European Federation of Audiology Societies, 6th EFAS Congress, 28-31 May 2003,

Crete, Greece. Abstract book. 2003. s. 74, OP 60.

Jansson-Verkasalo, Eira Maria Margaret

Vantaalla eletään jänniä aikoja, kun vaaleihin on viikko aikaa.

Ennakkoäänestys on meneillään ensi viikon tiistaihin saakka. Sen jälkeen on muutaman päivän tauko, kunnes varsinainen vaalipäivä koittaa sunnuntaina 9. huhtikuuta.

Vantaan Kristillisdemokraattien vaalikampanja on nyt vilkkaimmillaan.

Valtuustoryhmässä tapahtuu muutoksia näissä vaaleissa. Tällä kaudella valtuutettuina ovat vaikuttaneet Jouko Jääskeläinen ja Maija Hurri, molemmat pitkään politiikassa toimineita. Jääskeläinen  ja Hurri ovat olleet kaupunginvaltuutettuina pitkään. Kaupunginhallituksessakin vaikuttanut, toimittaja Maija Hurri ei enää lähtenyt ehdolle. Nähtäväksi jää, ketkä nyt muodostavat valtuustoryhmän.

Nähdäänkö Vantaan valtuustossa Jouko Jääskeläinen ja Tiina Tuomela vai ketkä – tulos selviää reilun viikon kuluttua.

Pitkäaikainen konkari Jouko Jääskeläinen on johtanut valtuustoryhmää pitkään. Hän kampanjoi eilen lauantaina Myyrmäessä. Seurana oli monia muita Kristillisdemokraattien ehdokkaita. Varavaltuutettu Tiina Tuomelalle ennustetaan valtuustopaikkaa. Nähdäänkö valtuustossa Jääskeläinen ja Tuomela vai kenties muitakin – tulos selviää reilun viikon kuluttua!

Valtiotieteiden tohtori Jääskeläinen on istunut aiemmin eduskunnassa neljä kautta. Tuomela puolestaan on lastenlääkäri sekä KD Naisten puheenjohtaja.

Vantaan KD-ehdokkaat:


Mark Etie 102 
pastori, hoitaja

Maher Gerges 
103 Ekonomi


Jarmo Haverinen 
104 media-assistentti
Soili Haverinen 
105 teologian maisteri

Andrei Hinkonen 
106 pastori

Jari Hovinen 107 
Myyntineuvottelija
, sitoutumaton

Juho Joensuu 
108 Brändi-, markkinointi- ja asiakaskokemusvastaava

Laila Jouhki 
109 Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä/eläkeläinen

Leena Juvonen 
110 VTM, eläkeläinen
Arto Jääskeläinen 111 
IT-järjestelmäasiantuntija, sitoutumaton
Jouko Jääskeläinen 
112 kaupunginvaltuutettu, valtiotieteiden tohtori

Loviisa Kaartokallio 113 
kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja

Jukka Kakriainen 
114 Opiskelija/Research Assistant

Jeremias Kalmari 115 
Lähihoitaja

Ismo Kontoniemi 
116 DI, rakennesuunnittelija

Ilkka Korhonen 
117 yrittäjä, kuumailmapallolentäjä, sitoutumaton

Jari Kyyrö 
118 IT-asiantuntija

Tuula Lehtonen 119 
isännöitsijä, IAT

Asif Masih 120 
Lähihoitaja, opiskelija

Sakari Moilanen 121 
Eläkeläinen, varastomies

Petri Muinonen 
122 laadunvarmistuskonsultti

Ernesto Munoz 
123 lähihoitaja

Marja-Vuokko Mäkinen 
124 erikoissairaanhoitaja

Päivi Perkola 
125 Eläkeläinen

Seija Pöyhönen 
126 laitosapulainen, eläkeläinen

Lauri Rantalainen 
127 Erikoisasiantuntija / tekn.lis.

Marja Salonius 
128 Työterveyshuollon erikoislääkäri
Aleksi Sarasmaa 129 
Opiskelija
Nelli-Maria Sarasmaa 130 
Opiskelija

 
Pekka Silventoinen 
131 DI, suunnitteluinsinööri

Carolina Tandefelt-Tuhkanen 
132 Perhehoitaja, kotiäiti

Tiina Tuomela 133 
lastentautien erikoislääkäri, LKT

Tomas Vellikok 
134 keittiöapulainen
Martti Vilpas 
135 Toimistopäällikkö, Tekniikan tohtori
Rainer Virtanen 
136 toiminnanjohtaja, sitoutumaton
Mette Vuola 
137 Valtiotieteiden maisteri

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *